Duathlon Vertical Rysianka 23.10.2022

Zobacz trasę w Traseo

 

ZAPISZ się TUTAJ

DUATHLON VERTICAL RYSIANKA 2022
Konkurencja rozgrywana w formie duathlonu ze startu wspólnego. Rywalizacja składa się z etapu rowerowego – 7km oraz etapu biegowego – 3km następujących bezpośrednio po sobie. Połączenie rowerowego uphillu (MTB) oraz biegu górskiego – sprawdź, czy podołasz wyzwaniu! Trasa wije się do góry… w góry ! Wszystko w scenerii Beskidu Żywieckiego. Zdobądź Rysiankę ! Pokonaj 700m wzniesień na 10 km! Wszystko przy dobrej zabawie w sportowej atmosferze!

1. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja kolarstwa górskiego oraz biegów górskich w Polsce
 2. Popularyzacja zdrowego stylu życia
 3. Promocja walorów turystycznych Beskidu Żywieckiego
 4. Promocja Gminy Węgierska Górka oraz okolic

2. ORGANIZATOR

Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe „Rysianka”

3. KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe „Rysianka”

www.rysiankateam.pl

kontakt@rysiankateam.pl

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

23.10.2022 Niedziela, Żabnica gmina Węgierska Górka

Start godz. 11.00

Miejsce startu: Żabnica Skałka obok Pensjonatu „Alaska”

DOJAZD: Pensjonat ALASKA

Miejsce mety: obok schroniska PTTK Hala Rysianka

5. BIURO ZAWODÓW

W dniu imprezy (23.10.2022) od godz. 9:30 – 10.30

Żabnica Skałka – Pensjonat „Alaska”

6. FORMUŁA I TRASA ZAWODÓW

Formuła zawodów

Zawody rozgrywane będą w formie duathlonu ze startu wspólnego, rywalizacja składać się będzie z etapu rowerowego oraz etapu biegowego następujących bezpośrednio po sobie. Pomiar czasu prowadzony będzie od startu etapu rowerowego do mety etapu biegowego, czas spędzony w strefie zmian wliczony będzie do czasu rywalizacji.

Parametry trasy

10km i 700m przewyższenia, w tym:

 • etap rowerowy: 7km i 400m przewyższenia
 • etap biegowy: 3km i 300m przewyższenia
Opis trasy

Zawody rozpoczynają się od etapu rowerowego, startujemy obok Pensjonatu „Alaska”, jedziemy drogą asfaltową w górę wsi, po około 1 km skręcany w lewo i dalej około 2 km do składu drewna gdzie kończy się asfalt, tam jedziemy łukiem w prawo drogą żwirową około 250m, na kolejnym rozwidleniu skręcamy w lewo (w górę), droga żwirowa zaprowadzi nas do punktu zmian (jeszcze około 4km). Droga leśna jest dobrej jakości, szeroka, utwardzana, w początkowej części biegnie wyraźnie pod górę po czym wypłaszcza się trawersując zbocza Rysianki i Romanki.

Strefa zmian i bufet znajduje się na końcu żwirowej drogi – na 7 km, jest to miejsce gdzie zostawiamy rower i zaczynamy część biegową. Samochód z depozytem wyjeżdża z miejsca startu, czyli miejsca gdzie nadacie swoje rzeczy do przebrania 30 minut przed startem.

Bieg rozpoczynamy stromym podejściem ze strefy zmian do czerwonego szlaku, skręcamy w prawo i dalej już cały czas szlakiem, mijamy halę Wieprzską, stromy potok, trawers zboczy Romanki, wybiegamy na Halę Pawlusią, krótki zbieg, mijamy halę i rozpoczynamy ostatni podbieg do Schroniska na Hali Rysiance. Meta usytuowana będzie w okolicach kapliczki przy schronisku.

Strefa zmian

Jest to miejsce gdzie kończymy etap rowerowy i zaczynamy etap biegowy. Miejsce to będzie wyraźnie oznakowane w terenie, będą tam sędziowie nadzorujący prawidłowy przebieg zawodów oraz zabezpieczający pozostawione w tym punkcie rowery.

Możliwe będzie posłanie na strefę zmian depozytu (np. buty do biegania na zmianę jeśli jedziemy w SPD, ciepłej odzieży na powrót), będzie on przyjmowany w okolicach biura zawodów do 30 minut przed startem.

Rowery w strefie zmian

Zawodnik kończąc etap rowerowy w strefie zmian oddaje swój rower pod opiekę organizatora. Organizator zapewnia opiekę nad rowerami na czas etapu biegowego oraz na czas potrzebny na powrót zawodnika z mety do strefy zmian.

Rower musi być oznaczony numerem startowym przymocowanym do kierownicy, sędziowie strefy zmian wydadzą rower tylko i wyłącznie po okazaniu drugiego numeru startowego (zawodnik otrzyma dwa numery, na rower i na koszulkę). Odstępstwo od tej zasady możliwe tylko po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu z Organizatorem.

Strefa zmian zostanie zamknięta po 40 min od dotarcia na metę ostatniego zawodnika (około 13:40), nieodebrane rowery zostaną zwiezione do bazy zawodów.

7. PROGRAM ZAWODÓW

Biuro zawodów: 9:30 – 10:30

Przyjmowanie depozytów: 10:00 – 10:30 (nadajecie do przewozu na „przepak” – np. buty do biegania, kurtkę bo może być chłodniej podczas zjazdu rowerem do miejsca startu i uroczystego zakończenia imprezy

Odprawa techniczna: 10:50

Start: 11:00

Przewidywany czas pierwszego zawodnika – 45 minut

Przewidywany czas ostatniego zawodnika – 120 minut

Zamknięcie strefy zmian: około 13:40 – po tej godzinie nie odebrane rowery zostaną przetransportowane do bazy zawodów, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia rowerów podczas transportu.

Dekoracja Zwycięzców – ok. godz. 14.00 w miejscu startu – PENSJONAT ALASKA

8. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja prowadzona będzie w kategoriach wiekowych

K1 i M1 – od 17 do 40 lat (urodzeni 1982 – 2005)

K2 i M2 – powyżej 40 (urodzeni w/przed 1981)

K-WG i M-WG (najlepsza zawodniczka i zawodnik z GMINY WĘGIERSKA GÓRKA)

9. WARUNKI UCZESTNICTWA

Zawody mają charakter otwarty, może w nich startować każdy komu stan zdrowia oraz poziom wytrenowania pozwala na pokonanie trasy zawodów.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:

 1. Dokonanie zgłoszenia poprzez formularz internetowy, co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy ze wszystkimi jego zapisami, załącznikami i deklaracjami
 2. Dokonanie opłaty startowej, w wysokości zgodnej z niniejszym regulaminem
 3. Podpisanie karty zgłoszeniowej w Biurze zawodów
 4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów
 5. Prawo startu w zawodach mają osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 16 lat i okażą w biurze zawodów zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach
 6. Każdy uczestnik Zawodów jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym
 7. Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie
WAŻNE

Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Zawodach. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.

10. ZGŁOSZENIA I ZAPISY

Rejestracja zawodników odbywa się przez formularz internetowy na stronie www.bgtimesport.pl

do dnia 19.10.2022 i w biurze zawodów dnia 10.10.2021. Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej.

11. WPISOWE

Opłata za udział w zawodach w zależności od terminu wpłaty wynosi:

 • 60 zł – termin wpłaty do 19.10.2022
 • 100 zł – termin wpłaty od 20.10.2022 oraz w biurze zawodów w dniu imprezy.

UWAGA! Dla mieszkańców gminy Węgierska Górka oraz członków Stowarzyszenia RYSIANKA TEAM opłata promocyjna wynosi 30 zł, jednak warunkiem jest dokonanie opłaty przelewem do dnia 19.10.2022, po tym terminie obowiązuje opłata standardowa (80zł).

Opłatę należy uiszczać za pośrednictwem płatności on-line podczas rejestracji na zawody na stronie www.bgtimesport.pl, lub przelewem na konto bankowe:

36 8131 0005 0018 4003 2000 0010

Kod SWIFT: POLUPLPR

Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe „Rysianka”
 1. Wyspiańskiego 22,
  34-350 Węgierska Górka

Tytuł wpłaty: vertical 2022 – imię i nazwisko

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

12. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 1. numery startowe 2 szt. – na rower i na koszulkę
 2. zabezpieczenie medyczne
 3. elektroniczny pomiar czasu
 4. oznakowaną trasę
 5. napoje na bufecie i mecie oraz posiłek regeneracyjny w bazie zawodów
 6. nagrody dla zwycięzców.
 7. depozyt na strefę zmian
 8. obsługę techniczną
 9. dobrą zabawę i super atmosferę
 10. dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów

13. WYNIKI I NAGRODY

 1. Pierwsze miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn
 2. Nagrody rzeczowe w miarę hojności sponsorów

Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udział w ceremonii dekoracji.

14. OCHRONA PRZYRODY

 1. Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa Zawodów, zwłaszcza: porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych lub donieść do mety), niszczenie roślinności, itp.
 2. Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń Organizatora lub w inny sposób wprowadzane w błąd, co do przebiegu trasy zawodów
 3. Zakazane jest schodzenie z wyznaczonej trasy Zawodów
 4. Trasa zostanie uprzątnięta z oznaczeń niezwłocznie po zakończeniu zawodów.

15. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

 1. Rower – Zawodnik musi posiadać sprawny rower, zalecamy używanie roweru typu MTB, ze względu na trasę biegnącą drogą leśną zalecane jest aby opony miały charakter opony terenowej.
 2. Kask – Zawodnik musi posiadać kask sztywny rowerowy, kask musi być na głowie zawodnika zapięty paskiem pod brodą podczas trwania całego etapu rowerowego. Dozwolone jest pozostawienie kasku wraz z rowerem w strefie zmian.
 3. Numer startowy – Zawodnik otrzyma dwa numery startowe, jeden musi być umieszczony na kierownicy roweru w widoczny sposób, drugi musi być przypięty do koszulki zawodnika z przodu na klatce piersiowej.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Organizatora, ogłoszone w osobnym komunikacie.
 3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.
 4. Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatorów na najbliższym punkcie kontrolnym. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
 5. Wszystkich zawodników obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy.
 6. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia, zmiany czasu startu lub odwołania zawodów w przypadku bardzo złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego.

17. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje oraz komunikaty biura zawodów umieszczane będą na stronie internetowej Organizatora: www.rysiankateam.pl oraz za pośrednictwem Facebooka.

GALERIA z wcześniejszych edycji:

DOŁĄCZ DO NAS