Rejestracja

ZGŁOSZENIA I ZAPISY

Rejestracja zawodników odbywa się na stronie www.bgtimesport.pl do dnia 24.08.2019.

https://www.bgtimesport.pl/zawody

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego: https://www.bgtimesport.pl/zawody/zgloszenie/id/419/bieg_id/541oraz dokonanie Opłaty Startowej.

WPISOWE

Opłata za udział w zawodach w zależności od terminu wpłaty wynosi:

40 zł – termin wpłaty do 22.08.2019

50 zł – termin wpłaty od 23.08.2019 oraz w Biurze zawodów

WAGA! Dla członków stowarzyszenia RYSIANKA opłata promocyjna wynosi 20zł, jednak warunkiem jest dokonanie opłaty przelewem do dnia 22.08.2019, po tym terminie obowiązuje opłata standardowa (50zł).

Opłatę należy uiszczać za pośrednictwem płatności on-line podczas rejestracji na zawody, lub przelewem na konto bankowe:

36 8131 0005 0018 4003 2000 0010

Kod SWIFT: POLUPLPR

Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe „Rysianka”

ul. Wyspiańskiego 22,
34-350 Węgierska Górka

Tytuł wpłaty: uphill – imię i nazwisko

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

DOŁĄCZ DO NAS