Zapisy

Opłata za udział w zawodach w zależności od terminu wpłaty wynosi:

70 zł – termin wpłaty do 31.01.2019 – obowiązuje data księgowania na koncie bankowym Organizatora lub data rejestracji w systemie płatności on-line.

100 zł – termin wpłaty od 1.02.2019 oraz w Biurze zawodów (wyłącznie gotówką)

Opłatę należy uiszczać za pośrednictwem płatności on-line podczas rejestracji na zawody (forma preferowana):

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

lub przelewem na konto bankowe:

36 8131 0005 0018 4003 2000 0010 Kod SWIFT: POLUPLPR

Tytuł wpłaty: Fat Bike– imię i nazwisko

Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe „Rysianka”

ul. Wyspiańskiego 22,
34-350 Węgierska Górka

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

DOŁĄCZ DO NAS